Årsmöte 2019

Attention Huddinge-Botkyrka-Salem håller sitt årsmöte måndagen den 4 mars i Rådsalen.

Årsmöte ska enligt stadgarna “kungöras minst en månad i förväg på sådant sätt att det kommer samtliga lokalföreningens medlemmar tillhanda”. Dag och tid för årsmötet har kungjorts tydligt i vykortet med vårens schema i Rådsalen, som alla medlemmar fick redan i januari, och ungefär lika länge har dag och tid också stått på hemsidan. Därför avstod vi i år från ytterligare ett utskick för en formell separat kallelse som gjorts tidigare år.

Tyvärr har planeringen sedan varit väldigt sen, och webmaster varit en smula krasslig, så att uppdatering på hemsidan och mailutskick med påminnelse strax innan årsmötet drog ut så här långt i tid, vilket vi bara kan beklaga.

Möteshandlingarna är på väg att bli klara, och kan komma upp på denna sida under helgen.

17.30 öppnar vi dörrarna.
18.00 dukar vi upp en middagsbuffé.
19.00 startar årsmötet.
Snarast efter årsmötet underhåller BondiMusic.
21.00 siktar vi på att kunna stänga lokalen.

För att kunna beräkna hur mycket mat som behövs, vill vi gärna att åtminstone du som vill äta anmäler att du tänker komma.

Vi vill väldigt gärna ha fler aktiva! Det vore toppen att i år kunna välja en valberedning, vilket vi saknat något år, och som styrelsen inte har lyckats ordna någon ny under året, som årsmötet i fjol gav oss mandat att göra. De flesta i nuvarande styrelse är redo att fortsätta på nuvarande poster, men vi ser väldigt gärna betydligt fler aktiva. Aktiv behöver ju inte heller innebära någon formell styrelsepost, men att man kanske kan hjälpa till på olika sätt ändå, i mån av tid. Har du idéer är du varmt välkommen att höra av dig, och vi blir jätteglada om vi kan få upp skaran aktiva en smula!

Varmt välkommen på måndag!