Styrelsen


Ordförande:
Anders Pemer, Botkyrka (Vårsta)
ordf@attention-hubosa.se


Vice ordförande:
Anette Stenberg, Stockholm (Fruängen)
v_ordf@attention-hubosa.se


Kassör:
Kenny Kvarnström, Huddinge (Visättra)
kenny@attention-hubosa.se


Sekreterare:
Sekreterarfunktionen har delvis uppgått i positionen klubbmästare, samt roterar inom styrelsen.


Klubbmästare:
Lisel Humla Sjöstedt, Botkyrka (Fittja)
klubb@attention-hubosa.se


Ledamöter:

Marianne Rimbark, Huddinge (Fullersta)

marianne@attention-hubosa.se

Erik Hedvall, Botkyrka (Tullinge)
erik@attention-hubosa.se

Maryam Tullback, Huddinge (Sjödalen)
maryam@attention-hubosa.se


Suppleanter:
Inger Lundin, Botkyrka (Tullinge)
Martin Nilsson, Huddinge (Visättra)


Revisorer:
Verksamhetsrevisor Rebecca Silverstein, Huddinge (Fullersta)
Ekonomisk revisor Roger Syrjäläinen, Huddinge (Grantorp)
Revisorssuppleant Christina Karlsson, Huddinge


Valberedning:
F n vakant.


Andra uppdrag

Riksförbundet Attention/Attention Utbildning:
Anders Pemer, olika representationsuppdrag då och då
Erdal Akbas, föreningsombudsman riksförbundet
Anders Moberg, föreläsare och administratör Attention Utbildning

Attention Stockholms län:
Anders Pemer, styrelseledamot
Kenny Kvarnström, styrelseledamot