Nu, vårterminen 202 när restriktionerna i vårt samhälle än en gång har börjat komma får vi träff för träff fatta beslut om vi ska har våra möten ti vår lokal på Fullerstatorget i Huddinge C. du kan alltid kolla här hur vi gör med våra månatliga måndagsmöten, första helgfria måndagskvällen.

Övriga träffpunkter offline och online hittar du i vårt kalendarium. Plus på vår Facebook-sida och i våra mail till dig som är medlem.

Lokalföreningen Attention Huddinge-Botkyrka-Salem
Lokalföreningen Attention Huddinge-Botkyrka-Salem

Vi är en liten lokalförening med en liten skara aktiva, så vi prioriterar att hålla föreningen och dess naturliga kärnverksamhet igång, dvs ett grundutbud av regelbundna medlemsaktiviteter och att vi tar plats i brukarråd i våra kommuner. Så mycket mer finns det helt enkelt inte engagemang över till hos oss, så vi är alltid glada över fler aktiva!

Vi har inte möjlighet att erbjuda någon personlig medlemsrådgivning, men det finns hos vår länsavdelning, se denna sida!

Här hittar du lokalföreningen Attention Huddinge-Botkyrka-Salem i sociala media

Använder du Facebook finns vi där, med dels en grupp och dels en gilla-sida. Vi har även ett oregelbundet använt Twitter-konto.

Vi samarbetar med länets övriga lokalföreningar för att på bästa möjliga sätt möta olika behov och önskemål från er som medlemmar och intressenter.

Alla är välkomna!

Oavsett vilken lokalförening du är medlem i är du välkommen att delta på de olika öppna medlemsaktiviteterna, föreläsningar och utbildningar som erbjuds om inte annat anges. Även du som ännu inte är medlem är naturligtvis också välkommen.

Attention Huddinge-Botkyrka-Salem

Rådsalen, Rådstuguvägen 19, 141 35 Huddinge.
Ingång vid våra aktiviteter från Fullerstatorget, mellan portarna nr 4 och 6.
Så hittar du till Rådsalen.
kontakt@attention-hubosa.se
(Vi har avvecklat det tidigare kontakttelefonnumret.)