Välkommen till oss!

Före Corona-tider hade vi träffar för våra medlemmar, och alla andra intresserade, på måndagar en gång i månaden i Huddinge och onsdagar en gång i månaden i Botkyrka, och vår ordförande höll träffar för vuxna med egen diagnos i sitt hem i Vårsta.

Nu måste vi göra på ett annat sätt, och försöker med möten online i stället. Allt om våra olika aktiviteter här.

Vi är en liten lokalförening med en liten skara aktiva, så vi prioriterar att hålla föreningen och dess naturliga kärnverksamhet igång, dvs ett grundutbud av regelbundna medlemsaktiviteter och att vi tar plats i brukarråd i våra kommuner. Så mycket mer finns det helt enkelt inte engagemang över till hos oss, så vi är alltid glada över fler aktiva!

Vi har inte möjlighet att erbjuda någon personlig medlemsrådgivning, men det finns hos vår länsavdelning, se denna sida!

Använder du Facebook finns vi där, med dels en grupp och dels en gilla-sida. Vi har även ett oregelbundet använt Twitter-konto.

Vi samarbetar med länets övriga lokalföreningar för att på bästa möjliga sätt möta olika behov och önskemål från er som medlemmar och intressenter.

Alla är välkomna!

Oavsett vilken lokalförening du är medlem i är du välkommen att delta på de olika öppna medlemsaktiviteterna, föreläsningar och utbildningar som erbjuds om inte annat anges.

Attention Huddinge-Botkyrka-Salem
Rådsalen, Rådstuguvägen 19, 141 35 Huddinge.
Ingång vid våra aktiviteter från Fullerstatorget, mellan portarna nr 4 och 6.
Så hittar du till Rådsalen.
kontakt@attention-hubosa.se
(Vi har avvecklat det tidigare kontakttelefonnumret.)