Stadgar

Här finns våra nuvarande stadgar att ladda ner:

Stadgar 20150305.pdf

Årsmötet 2017 uppdrog åt styrelsen att se över stadgarna, och det finns ett färdigt förslag, som inte skiljer sig nämnvärt. Inför årsmötet 2018 glömdes sedan den detaljen bort att kallelse till årsmöte ska inkludera information om sådant som att det ska förekomma ändringar av stadgar, och av bara farten skedde samma sak 2019 också. Inför 2020 tonades behovet av förändring ner.