Här finns våra nuvarande stadgar att ladda ner:

Stadgar 20150305.pdf

Årsmötet 2017 uppdrog åt styrelsen att se över stadgarna, och det finns ett färdigt förslag, med ett litet antal rent kosmetiska ändringar. Inför årsmötet 2018 glömdes sedan den detaljen bort att kallelse till årsmöte ska inkludera information om att ändring av stadgarna finns på dagordningen, och av bara farten skedde samma sak 2019 också. Inför 2020 tonades behovet av förändring ner, och 2021 glömdes det bort.

Den detalj som egentligen sticker ut i nuvarande stadgar är att mallen för årsmötesdagordning i § 5 saknar punkterna mötets öppnande och avslutande först och sist, så det är inga stora förändringar det handlar om.