Vi i lokalföreningen Attention Huddinge-Botkyrka-Salem har styrelsemöten cirka en gång per månad, online eller offline. Vanligtvis har vi dem första helgfria lördagen i varje månad (utom juli). Däremellan har vi arbetsmöten vid behov.

Vårt arbete är givetvis helt transparent, så vill du möta styrelsen är du alltid välkommen som medlem att vara med på mötet. Hör av dig för tid samt plats eller länk till mötet!

Och här ser du vår aktuella styrelse. Vill du också vara med i styrelse-gänget är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av oss.


Ordförande:
Anders Pemer, Botkyrka (Vårsta)
ordf@attention-hubosa.se

 

 


Vice ordförande:
Lisel Humla Sjöstedt, Botkyrka (Fittja)
klubb@attention-hubosa.se

 

 


Kassör:
Kenny Kvarnström, Huddinge (Visättra)
kenny@attention-hubosa.se

 

 


Sekreterare:
Marianne Rimbark, Huddinge (Fullersta)
marianne@attention-hubosa.se

 

 


Suppleant:
Inger Lundin, Botkyrka (Tullinge)


Revisorer:
Verksamhetsrevisor Vakant
Ekonomisk revisor Vakant
Revisorssuppleant Christina Karlsson, Huddinge


Valberedning:
F n vakant.


Andra uppdrag

Riksförbundet Attention:
Anders Pemer, olika representationsuppdrag då och då

Attention Stockholms län:
Kenny Kvarnström, vice ordförande och personalansvarig
(Anders Pemer, tidigare valberedningsledamot och styrelseledamot, ett år styrelsesekreterare)

Attention Nynäshamn:
Anders Pemer, årsmötesordförande 2019 och 2020

Attention Haninge:
Anders Pemer, valberedningsledamot 2013-2015 och årsmötesordförande 2015

Intranät för styrelsen