Styrelsen


Ordförande:
Anders Pemer, Botkyrka (Vårsta)
ordf@attention-hubosa.se

 

 


Vice ordförande:
Erik Hedvall, Botkyrka (Tullinge)
erik@attention-hubosa.se

 

 


Kassör:
Kenny Kvarnström, Huddinge (Visättra)
kenny@attention-hubosa.se

 

 


Klubbmästare:
Lisel Humla Sjöstedt, Botkyrka (Fittja)
klubb@attention-hubosa.se

 

 


Ledamot:
Marianne Rimbark, Huddinge (Fullersta)
marianne@attention-hubosa.se

 

 


Suppleant:
Inger Lundin, Botkyrka (Tullinge)


Revisorer:
Verksamhetsrevisor Rebecca Silverstein, Huddinge (Fullersta)
Ekonomisk revisor Roger Syrjäläinen, Huddinge (Grantorp)
Revisorssuppleant Christina Karlsson, Huddinge


Valberedning:
F n vakant.


Andra uppdrag

Riksförbundet Attention:
Anders Pemer, olika representationsuppdrag då och då

Attention Stockholms län:
Kenny Kvarnström, styrelseledamot

Attention Nynäshamn:
Anders Pemer, årsmötesordförande 2019