Vi i lokalföreningen Attention Huddinge-Botkyrka-Salem har styrelsemöten cirka en gång per månad, online eller offline. Vanligtvis har vi dem första helgfria lördagen i varje månad (utom juli). Däremellan har vi arbetsmöten vid behov.

Vårt arbete är givetvis helt transparent, så vill du möta styrelsen är du alltid välkommen som medlem att vara med på mötet. Hör av dig för tid samt plats eller länk till mötet!