Föreläsning hos Botkyrka Folkhögskola för de som utbildar sig till Lärarassistenter

Hej, den 21:a April 2022 gjordes en presentation på Botkyrka Folkhögskola till dem som utbildar sig till lärarassistenter. Presentationen handlade om: Attention Huddinge-Botkyrka-Salem och hur vi förhåller oss till Attention Länet och Attention Riks, Hur det ofta går till när det inte fungerar i skolan eller hemmet och hur det är tänkt att barn/föräldrar skall…