Förälder till barn med ADHD eller AST 9-16 år?

Vi blev kontaktade av Christina Prag, som själv är mamma till en pojke med AST, och nu läser psykologi vid Lunds universitet. Hon tror, liksom en studiekollega, att det finns en felaktig uppfattning hos många pedagoger om att barn med ASD och ADHD generellt har mindre empatisk förmåga. I själva verket handlar det om att ASD många gånger har svårt för mentalisering men ändå känner medkänsla, två begrepp som båda ryms under ordet empati. För ADHD har man kanske både god mentalseringsförmåga och medkänsla men svårt för att styra sina impulser medan någon med t.ex. psykopatiska tendenser har en otroligt bra mentaliseringsförmåga men mindre medkänsla. Trots att dessa tre är helt olika likställs de ofta under “saknar empati”.

Låter Christina berätta vidare själv, se nedan.

– – – – –

Hej,

Vi är två studenter som läser Psykologi vid Lunds Universitet och håller på att skriva en Kandidatuppsats om barn med NPF-diagnoser och empati. Vi ämnar undersöka föräldrars och skolpersonals uppskattning av barn med ADHD och AST (autismspektrumtillstånd, asperger etc.) och deras empatiska förmåga.

Vår målgrupp till denna enkät är föräldrar till barn med antingen ADHD eller AST i åldern 9-16 år och vi är väldigt tacksamma om ni vill delta i studien och svara på ett frågeformulär som endast tar ca 4 minuter att genomföra.

Vi kommer inte att undersöka några enskilda individer utan vill endast jämföra föräldrars uppskattning med skolpersonals generella uppskattning av empati hos barn med dessa diagnoser. Det kommer inte att gå att identifiera några barn, föräldrar eller ens vilken del av Sverige deltagarna bor i.

Enkäten kommer att vara öppen i ca en vecka fr.o.m. idag. (16 november 2020)

https://hkr.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bkm1qZWAo8rX24t

Har ni frågor gällande enkäten eller studien i sig när ni givetvis välkomna att kontakta oss. Mail Christina: ch3722pr-s@student.lu.se Mail Sanna: soc15sa3@student.lu.se Mail handledare Yunhwan Kim: yunhwan.kim@psy.lu.se

Mvh,

Christina Prag & Sanna Andersson

Södertörns högskola gör en utvärdering åt Botkyrka kommun, om arbetet som gjorts inför valen med information och aktiviteter. De intervjuar invånare i kommunen och vill nu komma i kontakt med personer som inte röstade i valet 2018. Intervjun är anonym, 15 minuter lång och om du ställer upp får du en biobiljett som tack (som är giltig även under nästa år!) Intervjun görs på telefon. Du behöver inte kunna något särskilt om politik eller kommunen eller liknande. Hör gärna av dig direkt till Södertörns högskola om du kan tänka dig att bli intervjuad: jenny.madestam@sh.se

Inställt idag onsdag

Hälsa och planeringsförmåga har varit bristvaror, men det blir ingen träff i Broängsgården idag 18 mars. Den ende med nyckel sitter i karantän, inte pga Corona, men väl pga förkylning med bl a hosta. Vi har försökt förbereda för en medlemsträff online i stället, men det är oklart om det hinner lösas till nu i kväll.

Anhörigträffar i Botkyrka

Anhörigstödet i Botkyrka kommer att hålla en serie träffar för anhöriga med barn med NPF. Onsdagarna 4 mars, 25 mars, 15 april, 6 maj och 27 maj. Kl 17.30-19.00, kaffe och mingel från 17.00. Plats: Kommunalhuset i Tumba plan 1, Munkhättevägen 45. För information och anmälan mejla anhorigstod@botkyrka.se och ange ditt namn och telefonnummer, eller ring Saber Mehdizadeh på telefon 072-453 05 38.

Anhörigstödets informationsblad om träffarna som pdf.

Jättetrevlig musikstund avslutade årsmötet

Föreningens årsmöte valde in Marianne Rimbark som ny ledamot och Martin Nilsson som ny ersättare, och gav styrelsen och verksamhetsrevisor Rebecca Silverstein mandat att utveckla styrelserutinerna. In i det arbetet lades också valberedningsfrågan, som inte heller i år kunde lösas av årsmötet.

Matbuffén före mötet var flera varianter ljuvliga ostpajer med sallad till från Simons café på Fullersta gård.

Och efteråt underhöll trubaduren David Andersson magnifikt, ”visornas fantom med Aspergers syndrom”, med bl a egna tonsättningar av dikter av Erik Johan Stagnelius, och samarbeten med Tore Berger, känd från Blå Tåget. Allra sist sjöng vi I natt jag drömde tillsammans.

På lördag ses vi i Rådsalen igen! Först har styrelsen styrelsemöte, och klockan 15.00 har vi vår första filmvisning, Utanför din dörr av och med Eric Donell i Riksförbundets styrelse. Eric som själv har Tourettes syndrom, liksom hans rollfigur André i filmen.

Succéstart i Stuvsta!

Ett femtontal deltagare kom till första informationsträffen med föräldragruppen i Stuvstakyrkan. Tydligen hade också nästan lika många till anmält intresse, men inte kunnat komma denna gång. Mikael Ivarsson från studieförbundet Bilda hälsade välkommen och berättade om Bilda, Vicktoria Brännvall berättade om bakgrunden till att allt kom igång och undertecknad ordförande Anders berättade lite om Attention och hur hjärtligt välkomna alla som inte redan är medlemmar hos oss är att komma med! I lite gruppsamtal diskuterade man sig sedan fram till en del av formerna framöver. Nästa träff blir torsdag 15 februari.


Lokalerna sedda utifrån entréänden.


Från en annan vinkel.


Samtalsledarna Anna och Karin.


“Vår” initiativtagare Vicktoria och Bildas Mikael Ivarsson.