Våga gå på din förenings årsmöte

Våga gå på din förenings årsmöte

Ja, varför skulle du inte våga gå på din förenings årsmöte? Vad händer och vad kan hända på ett årsmöte? Till exempel den här föreningens årsmöte, lokalföreningen Attention Huddinge-Botkyrka-Salem. Tid och plats för vår förenings årsmöte Vi har vårt årsmöte samma tid och plats som vi brukar ha vår månatliga måndagsträff i vår lokal i…