Förälder till barn med ADHD eller AST 9-16 år?

Vi blev kontaktade av Christina Prag, som själv är mamma till en pojke med AST, och nu läser psykologi vid Lunds universitet. Hon tror, liksom en studiekollega, att det finns en felaktig uppfattning hos många pedagoger om att barn med ASD och ADHD generellt har mindre empatisk förmåga. I själva verket handlar det om att ASD många gånger har svårt för mentalisering men ändå känner medkänsla, två begrepp som båda ryms under ordet empati. För ADHD har man kanske både god mentalseringsförmåga och medkänsla men svårt för att styra sina impulser medan någon med t.ex. psykopatiska tendenser har en otroligt bra mentaliseringsförmåga men mindre medkänsla. Trots att dessa tre är helt olika likställs de ofta under ”saknar empati”.

Låter Christina berätta vidare själv, se nedan.

– – – – –

Hej,

Vi är två studenter som läser Psykologi vid Lunds Universitet och håller på att skriva en Kandidatuppsats om barn med NPF-diagnoser och empati. Vi ämnar undersöka föräldrars och skolpersonals uppskattning av barn med ADHD och AST (autismspektrumtillstånd, asperger etc.) och deras empatiska förmåga.

Vår målgrupp till denna enkät är föräldrar till barn med antingen ADHD eller AST i åldern 9-16 år och vi är väldigt tacksamma om ni vill delta i studien och svara på ett frågeformulär som endast tar ca 4 minuter att genomföra.

Vi kommer inte att undersöka några enskilda individer utan vill endast jämföra föräldrars uppskattning med skolpersonals generella uppskattning av empati hos barn med dessa diagnoser. Det kommer inte att gå att identifiera några barn, föräldrar eller ens vilken del av Sverige deltagarna bor i.

Enkäten kommer att vara öppen i ca en vecka fr.o.m. idag. (16 november 2020)

https://hkr.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bkm1qZWAo8rX24t

Har ni frågor gällande enkäten eller studien i sig när ni givetvis välkomna att kontakta oss. Mail Christina: ch3722pr-s@student.lu.se Mail Sanna: soc15sa3@student.lu.se Mail handledare Yunhwan Kim: yunhwan.kim@psy.lu.se

Mvh,

Christina Prag & Sanna Andersson

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 + sjutton =