Marianne Rimbark, representant i Huddinge kommuns funktionshinderråd

Rapport från Funktionshinderrådet i Huddinge den 8 februari 2022

Vår förening, Attention Huddinge-Botkyrka-Salem har liksom övriga lokala föreningar inom funktionsnedsättningsområdet en representant med i Huddinge kommuns Funktionshinderråd. Det är vår styrelsemedlem Marianne Rimbark som sedan några år är vår representant där. Förutom intresseorganisationerna är det representanter för de olika politiska partierna på lokal nivå som ingår i rådet.

Marianne Rimbark, Attentions representant i Funktionshinderrådet i Huddinge kommun

Senaste Funktionshinderrådet i Huddinge kommun

Senaste sammanträdet var den 8 februari 2022. Och eftersom mötena inte är öppna för allmänheten tror vi att det är intressant för dig som medlem och intresserad samhällsmedborgare att ta del av vad vi som lokal intresseförening gör. Vi hoppas också det kan inspirera dig som har något du skulle vilja togs upp i Funktionshinderrådet i Huddinge kommun. Intressepolitik på lokal nivå kan göra skillnad. Och du kan bidra till det.

Huddinges biträdande kommundirektör på besök

Den här gången inleddes mötet med att Huddinge kommuns biträdande kommundirektör, Patrik Forshage presenterar sig då det är första gången han gästar Funktionshinderrådet. Kanske känner inte du heller till honom. Så om vi letar lite på nätet så finns den här fina artikeln om hur han på sin förra arbetsplats bidrog till ökad inkludering och ökat lärande i skolan.

Enkelt avhjälpta hinder

Fast nu var det ju Funktionshinderrådets möte vi skulle fokusera på.  Till att börja med togs det alltid viktiga ämnet Enkelt avhjälpta hinder upp. Enligt budget finns cirka 3,5 miljoner kronor avsatta för det 2022. Du känner säkert till att du kan meddela kommunen om du upptäcker något som kan betecknas som enkelt avhjälpt hinder. Det gäller även kognitiva hinder, som dålig skyltning t ex. Hm, fast just nu går det inte att hitta någon lätt tillgänglig information om enkelt avhjälpta hinder på Huddinge kommuns sajt. Meddela gärna oss om du vet mer om det. Fast det går ju alltid att ringa till växeln 08-535 300 00…

Bygglovsregler och funktionshinderanpassning

Punkt 2 som togs upp gäller Bygglovsregler och funktionshinderanpassning för Attefallshus. Vikten av att betänka tillgänglighet redan i bygglovsprocessen togs upp. Så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Miljön skall kunna användas både av personer med full rörlighet eller för de som använder rullstol eller dyl.

Här har Marinne en intressant anteckning: Intressant insikt är att NPF skall tas höjd för redan i detaljplanerna för ett område, men det är inte reglerat i lagen. För våra medlemmar är det viktigt med fria ytor och träd.

Kris och katastrofhantering

Punkt 3 behandlade Kris- och katastrofhantering i Huddinge kommun. Där är ju krisberedskapen på kommunens olika boenden inom funktionshinderområdet oerhört viktig att hålla uppdaterad.

Översiktsplaner och detaljplaner

Det som ofta tas upp i Funktionshinderrråd är samråd om översiktsplaner och detaljplaner för byggande. I de samråden kan du som kommun-medborgare också alltid bidra med dina åsikter. Ett sådant aktuellt samrådsmöte gäller Huddinge kommuns översiktsplan för 2050. Det äger rum tisdag den 22 februari kl 16-18 på Folkes, Sjödalstorget 1 i Huddinge centrum. Det blir nog ett kul möte…

Något du vill framföra till Funktionshinderrådet i Huddinge?

Funktionshinderrådet i Huddinge hålls nästa gång tisdag kväll den 19 april 2022. Om du har något du tror skulle vara intressant att ta upp med vår representant Marianne Rimbark inför det mötet kan du mejla föreningen på kontakt@attention-hubosa.se.

Kom på vårt nästa möte måndag 7 mars 2022

Eller kom på vårt nästa möte i Huddinge centrum. Det äger rum måndag kväll den 7 mars i vår lokal på Fullerstatorg 4-6. Det råkar vara då vi har vårt Årsmöte. Och dit är du som medlem eller eventuellt blivande medlem varmt välkommen. Förutom själva årsmötet så bjuder vi förutom fika på en föreläsning om hur Attention jobbar intressepolitiskt med skolfrågor. Du kan läsa mer om vårt Årsmöte här.
Vid tangentbordet
Lisel Humla Sjöstedt

 

 

 

 

 

 

 

 

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

18 + två =